Locatie
Langestraat 66  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/16


Voormalige dokterswoning

Langestraat 66 bestaat uit twee panden. Het linker gedeelte werd waarschijnlijk rond 1805 gebouwd in een Hollands classicistische bouwstijl met Friese invloeden. Het is één van de oudste panden in Genemuiden. Het lag op het hoogste punt van de stad en werd bewoond en gebruikt door de stadsarts die ook stadssecretaris was. Tijdens de stormvloed in 1825 bood het een tijdelijk onderkomen aan bewoners van lagergelegen delen van de stad. Tijdens de stadsbrand in 1868 bleef het als door een wonder gespaard. Het rechtergedeelte was een aparte woning waar de vroedvrouw woonde. Deze werd in 1901 afgebroken, waarna het in neorenaissancestijl weer werd opgebouwd en bij de dokterswoning werd gevoegd. In 2007 vertrokken de huisartsen die hier hun praktijk hadden. Het pand kwam in particulier bezit en werd volledig gerestaureerd.


Ehemaliges Arzthaus

Die Langestraat 66 besteht aus zwei Gebäuden. Der linke Teil wurde wahrscheinlich um 1805 im niederländischen klassizistischen Stil mit friesischen Einflüssen erbaut. Es ist eines der ältesten Gebäude in Genemuiden und befand sich am höchsten Punkt der Stadt. In dem Haus wohnte und praktizierte der Stadtarzt, der gleichzeitig Stadtsekretär war. Während der Sturmflut im Jahr 1825 bot das Haus den Bewohnern der tiefer gelegenen Stadtteile eine vorübergehende Unterkunft. Beim Stadtbrand 1868 wurde das Gebäude wie durch ein Wunder verschont. Der rechte Teil war ein separates Haus, in dem die Hebamme lebte. Dieser Teil wurde 1901 abgerissen und danach im Neorenaissance-Stil wieder aufgebaut und mit dem Arzthaus verbunden. Im Jahr 2007 wurde die Hausarztpraxis, die sich im Gebäude befand, aufgehoben. Das Gebäude kam in Privatbesitz und wurde komplett restauriert.


Former doctor’s house

The premises at 66 Langestraat comprise two buildings. The structure to the left, which was probably built around 1805, is in classical Dutch style with Friesian influences. It is one of the oldest buildings in Genemuiden. It was built at the highest point in the town and was occupied by the town doctor, who also served as the municipal secretary. During the storm floods of 1825, it provided temporary shelter for townsfolk from lower-lying parts of Genemuiden. It miraculously survived the town fire of 1868. There was a separate house on the right where the midwife lived. This was demolished in 1901 and rebuilt in neo-Renaissance style as part of the doctor’s house. The last general-practice doctors to use the premises moved out in 2007. The building then came into private hands and was fully restored.


Canon van Zwartewaterland

Informatie over stadsarts Langeveld in de historische Canon van Zwartewaterland: Stadsarts Langeveld: ziekte en dood in de 19de eeuw (1854)