Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/02


De oude begraafplaats

Overleden mensen begroef men in Genemuiden in en rond de Sint Nicolaaskerk aan het Kerkplein. Toen Koning Willem I het begraven in de kerk verbood, nam men in 1828 deze begraafplaats in gebruik. Deze werd aangelegd op het Blokhuiserf, een hoge plek net buiten de bebouwde kom, waar in de 16e eeuw het kasteel Het Blokhuis stond. In 1871 werd een lijkenhuisje gebouwd in de neogotische Willem II-stijl en een nieuw ijzeren hekwerk geplaatst. Twee jaar later volgde een aanzienlijke uitbreiding. In deze tijd was de begraafplaats ingedeeld in drie klassen. Het tarief van begraven verschilde per klasse. Welgestelden werden in de 1e klasse begraven. In 1949 was er opnieuw sprake van een uitbreiding. Dit is het deel links van de ingang.


Der alte Friedhof

Verstorbene fanden in Genemuiden in und um die Sint-Nicolaas-Kirche am Kerkplein ihre letzte Ruhestätte. Als König Wilhelm I. Bestattungen in Kirchen verbot, wurde 1828 dieser Friedhof eingeweiht. Er wurde auf dem Blokhuiserf angelegt, einer höher gelegenen Stelle etwas außerhalb der Ortschaft, dort, wo im 16. Jahrhundert das Schloss Het Blokhuis stand. Im Jahre 1871 wurde eine kleine Leichenhalle im neugotischen Wilhem-II.-Stil erbaut und ein neuer Eisenzaun errichtet. Zwei Jahre später wurde der Friedhof erheblich erweitert. Damals war der Friedhof in drei Klassen unterteilt. Die Bestattungsgebühr war je nach Klasse unterschiedlich. Die Reichen wurden in der 1. Klasse begraben. 1949 kam es zu einer weiteren Erweiterung, nämlich dem linken Bereich neben dem Eingang.


The old cemetery

The people of Genemuiden used to bury their dead in and around the Sint Nicolaaskerk on Kerkplein (church square). This cemetery opened in 1828, following King Willem I’s ban on burials inside churches. It was created on the Blokhuiserf, an area of higher land just outside the built-up part of the town, where Het Blokhuis castle stood in the 16th century. In 1871, a small morgue was built in neo-Gothic King Willem II style, and new iron fencing was added. The cemetery was enlarged considerably two years later. The cemetery was once divided into three classes. Burial fees varied according to class. The well-off were buried in the first-class section. Further expansion followed in 1949. The newer part is located on the left, just past the entrance.