De Herderin

Begin 17e eeuw bevond zich op deze plek herberg 'Het Rode Hert'. Later werd predikant Zacharias Spies (1716-1734) de eigenaar. Na zijn overlijden kwam het pand in bezit van de weduwe van 'de herder'. Vandaar de naam De Herderin.


De Herderin (Die Hirtin)

Im frühen 17. Jahrhundert befand sich an dieser Stelle die Herberge „Het Rode Hert“. Später gehörte das Gebäude dem Pfarrer Ozacharias Spies (1716-1734). Nach seinem Tod gelangte es in den Besitz der Witwe von „De Herder“. Deshalb der heutige Name „De Herderin“ (die Hirtin).


De Herderin (The Shepherdess)

The ‘Rode Hert’ (Red Deer) inn stood on this spot in the early 17th century. It was later owned by Zacharias Spies (1716-1734). Following his death, ownership was transferred to the widow of ‘the shepherd’; hence the name ‘De Herderin’, meaning the shepherdess.