Locatie
Van Stolkpark  l  Hasselt  l  ANWB 1914/25


Engelse landschapstuin

De westelijke tuin van het bastion was generaties lang in het bezit van de familie Van der Vecht. Dit was een familie van handelaren en politici. De laatste eigenaar, Jan van der Vecht, was onder andere houthandelaar. In 1916 vertrok hij uit Hasselt en verkocht hij de tuin aan Olga Eveline Vas Visser, de echtgenote van de Rotterdamse houthandelaar Jacobus van Stolk. De tuin paste in de toenmalige mode; het was een Engelse landschapstuin. Het gras in het midden had een niervorm, die nu nog te onderscheiden is. Ronde paadjes langs het grasveld benadrukten de ronde vormen. Midden door het park, op de plaats van het huidige zandpad, kronkelde een watertje. Het echtpaar Van Stolk woonde tijdens het verblijf in Hasselt op een woonboot in de binnengracht. Deze familie zorgde ook voor de aanplant van bijzondere, exotische bomen in de tuin. Na het overlijden van haar echtgenoot vertrok mevrouw in 1924 naar het buitenland. De toenmalige burgemeester, Johannes Petrus Royer, wilde van het hele bolwerk een park maken. Hij vertrok naar Parijs om met de weduwe te praten. Het resultaat was dat de tuin aan de gemeente Hasselt werd geschonken. Het watertje werd gedempt en de vruchtbomen op de plek van de huidige muziekkoepel werden gekapt. Op 1 januari 1925 werd het hele park naar de weduwe vernoemd: Van Stolkspark.


Englischer Landschaftsgarten

Der westliche Garten der Festung befand sich viele Generationen im Besitz der Familie Van der Vecht, einer Familie von Händlern und Politikern. Der letzte Besitzer, Jan van der Vecht, war unter anderem Holzhändler. 1916 verließ er Hasselt und verkaufte den Garten an Olga Eveline Vas Visser, die Ehefrau des Rotterdamer Holzhändlers Jacobus van Stolk. Der Garten war ein englischer Landschaftsgarten, wie dies damals Mode war. Das Gras in der Mitte war nierenförmig angelegt. Diese besondere Form ist heute noch sichtbar. Runde Wege entlang der Rasenfläche betonten die runden Formen. Mitten im Park, an der Stelle des heutigen Sandweges, schlängelte sich ein Gewässer. Während ihres Aufenthalts in Hasselt lebte das Paar Van Stolk auf einem Hausboot in der inneren Gracht. Die Familie kümmerte sich auch um die Anpflanzung besonderer exotischer Bäume im Garten. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1924 zog seine Frau ins Ausland. Der damalige Bürgermeister Johannes Petrus Royer wollte die gesamte Festung in einen Park umgestalten. Er fuhr nach Paris, um mit der Witwe zu sprechen. Das Ergebnis war, dass sie den Garten der Stadt Hasselt schenkte. Das Gewässer wurde zugeschüttet und die Obstbäume an der Stelle des heutigen Musikpavillons abgeholzt. Am 1. Januar 1925 wurde der gesamte Park nach der Witwe benannt: Van Stolkspark.


English landscape garden

The garden in the western part of the bastion area was owned for many generations by the Van der Vecht family, whose members included merchants and politicians. The last owner, Jan van der Vecht, included being a wood merchant among his occupations. He left Hasselt in 1916 and sold the garden to Olga Eveline Vas Visser, the wife of Rotterdam wood merchant Jacobus van Stolk. The garden was designed in the English landscape style, which was popular at the time. The kidney-shape of the grass lawn can still be made out. Paths winding around the lawn emphasised its rounded form. A small stream – where a sandy path now lies – used to weave its way through the middle of the park. When the Van Stolks visited Hasselt, they would stay in a nearby houseboat on the Binnengracht. This family also arranged for other unusual, exotic trees to be planted in the garden. After the death of her husband, Mrs Van Stolk moved abroad in 1924. The mayor at the time, Johannes Petrus Royer, wanted to turn the entire bastion area into a public park and he travelled to Paris to discuss this with the widow. This resulted in her giving the park to the municipality of Hasselt. The small stream was filled in and the fruit trees, which stood on the site of the current bandstand, were cut down. On 1 January 1925, the entire park was renamed the Van Stolkspark.