Historie van Hasselt

Opgravingen hebben uitgewezen dat in een deel van Hasselt al rond 1000 v. Chr. mensen aanwezig waren. Hasselt is ontstaan nabij een samenvloeiing van de rivieren Vecht en Zwartewater. De stad is gebouwd op een rivierduin. De omgeving was begroeid met hazelaars; de naam Hasselt is hiervan waarschijnlijk afgeleid. Door de gunstige ligging aan het water ontwikkelde Hasselt zich in de middeleeuwen tot een bloeiende handelsplaats. Dit is nog altijd te zien aan het monumentale stadhuis (15de - 16de eeuw), de fraaie kerk met karakteristieke toren (1330 - 1497) en enkele overgebleven grote koopmanshuizen. De vroegste vermelding van Hasselt dateert uit 1227. Men vermoedt dat Hasselt tussen 1250 en 1267 stadsrechten heeft gekregen. Omstreeks 1350 werd Hasselt opgenomen in het Hanzeverbond. De belangrijkste handelsgoederen in die tijd waren ossen, hout, Bentheimersteen, graan, lijnzaad en boter. Tussen 1404 en 1619 werden er in Hasselt munten geslagen.Hasselt neemt deel aan de Nieuwe Hanze, een bondgenootschap van internationale hanzesteden dat in 1980 is opgericht.


Geschichte von Hasselt

Ausgrabungen haben gezeigt, dass Menschen schon um 1000 v. Chr. einen Teil von Hasselt besiedelten. Hasselt ist in der Nähe des Zusammenflusses der Flüsse Vecht und Zwartewater entstanden. Die Stadt wurde auf einer Binnendüne errichtet. Die Umgebung war mit Haselsträuchern bewachsen. Der Name Hasselt leitet sich davon wahrscheinlich ab. Durch die günstige Lage am Wasser entwickelte sich Hasselt im Mittelalter zu einem blühenden Handelszentrum. Die Blütezeit bezeugen heute noch das monumentale Rathaus (15./16. Jahrhundert), die schöne Kirche mit dem charakteristischen Turm (1330-1497) und mehrere noch erhaltene große Kaufmannshäuser. Die früheste Erwähnung von Hasselt stammt aus 1227. Vermutlich bekam Hasselt zwischen 1250 und 1267 Stadtrechte verliehen. Gegen 1350 schloss sich Hasselt dem Hansebund an. Die wichtigsten Handelsprodukte waren Ochsen, Holz, Bentheimer Sandstein, Getreide, Leinsamen und Butter. Zwischen 1404 und 1619 wurden in Hasselt Münzen geschlagen. Hasselt ist Mitglied des 1980 gegründeten Hansebundes.


History of Hasselt

Excavations prove that people had already settled in an area of Hasselt as far back as 1000 BC. Hasselt was formed in the vicinity of a confluence of the rivers Vecht and Zwartewater. The city is built upon a river dune. The region was covered in hazelnut trees, from which Hasselt probably derives its name. Thanks to its favourable aspect along the water, Hasselt developed into a flourishing trading post in the Middle Ages. This wealth is still evident in buildings such as the monumental town hall (15th/16th century), the splendid church with its characteristic tower (1330-1497), and a number of large merchant houses. The earliest mention of Hasselt dates back to 1227. It is presumed that Hasselt was granted its city rights between 1250 and 1267. In approximately 1350, Hasselt was incorporated in the Hanseatic League. Its main trading products were oxen, wood, Bentheimer sandstone, grain, linseed and butter, and between 1404 and 1619 coins were also minted in Hasselt. Hasselt is a member of the new Hanseatic League, that was established in 1980.


Canon van Zwartewaterland

Meer de diverse vensters van de Canon van Zwartewaterland voor meer informatie over de geschiedenis van Hasselt.