In Die Weert

In 1584 is er sprake van een huis genaamd ‘In Die Weert’ op deze plaats. ‘Weert’ is een oude naam voor herberg. De Prinsengracht kreeg haar naam omdat in dit pand van 1584 tot 1591 een herberg gevestigd was, waar Prins Maurits in 1590 gelogeerd zou hebben. Hij was in de stad om de verdedigingswerken te versterken vanwege de strategische ligging van Hasselt. Rond 1620 is het pand opgedeeld in twee woonhuizen. Prinsengracht 9 met schuur en erf werd vanaf 1805 stadsboerderij. In 1986 zijn de nummers 9 en 10 samengevoegd tot één woonhuis.


In Die Weert

1584 wird an dieser Stelle ein Haus namens „In Die Weert" erwähnt. „Weert“ ist ein alter Name für ein Gasthaus. Die Prinsengracht erhielt ihren Namen, weil in diesem Gebäude von 1584 bis 1591 ein Gasthaus untergebracht war, in dem Prinz Maurits 1590 übernachtet haben soll. Er war in der Stadt, um wegen der strategischen Lage von Hasselt die Verteidigungsanlagen zu verstärken. Um 1620 wurde das Gebäude in zwei Wohnhäuser aufgeteilt. Das Haus Prinsengracht 9 mit Scheune und Hof wurde ab 1805 als Stadtbauernhof genutzt. 1986 entstand aus den Hausnummern 9 und 10 ein Haus.


In Die Weert

A house called ‘In Die Weert’ was recorded as standing on this spot in the year 1584. ‘Weert’ is an old Dutch name for inn. Prinsengracht (Princes’ Canal) got its name because an inn was located in this building, from 1584 to 1591, in which Prince Maurits of Orange is said to have stayed in 1590. He was in Hasselt to oversee the reinforcement of the fortifications of this strategically important town. The building was split into two houses in or around 1620. Number 9 Prinsengracht, complete with a barn and a yard, became an urban farm in 1805. Numbers 9 and 10 were remodelled to make a single home in 1986. In Die Weert