Geboortehuis Kiliaen van Rensselaer

Geboortehuis van Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Stichter van Rensselaerswijck, medestichter van Nieuw-Nederland, de huidige staat New York. Voorvechter van Nederlandse kolonisatie op het Noord-Amerikaanse vasteland. Een eeuw eerder was in dit pand de drukkerij van Peregrinus van Barmentlo gevestigd, één van de eerste boekdrukkers in Nederland. Tussen 1480 en 1490 verschenen meerdere wiegedrukken van zijn hand.


Geburtshaus von Kiliaen van Rensselaer

Geburtshaus von Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Gründer von Rensselaerswijck, Mitbegründer von Nieuw-Nederland, des heutigen Staates New York. Vorkämpfer für die niederländische Kolonisation auf dem nordamerikanischen Festland. Ein Jahrhundert zuvor befand sich in dem Gebäude die Druckerei von Peregrinus van Barmentlo, einem der ersten holländischen Buchdrucker. Zwischen 1480 und 1490 fertigte er selbst mehrere Wiegendrucke (Inkunabeln) an.


Birthplace of Kiliaen van Rensselaer

Birthplace of Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Founder of the Van Rensselaerswijck manor, and co-founder of Nieuw-Nederland, the current state of New York. Protagonist of Dutch colonisation on the North American mainland. A century earlier, it was home to the printing business of Peregrinus van Barmentlo, one of the first book printers in The Netherlands. Between 1480 and 1490, he was responsible for publishing several incunabula (early printed books).