Oude Stadhuis

Laatgotisch gebouw. Voor het eerst vermeld in 1431. Bestaat uit twee gedeelten, gescheiden door een rechte voeg. Het linker deel stamt uit 1550. Het werd gebouwd op de fundamenten van het stadswijnhuis. Opmerkelijk zijn de vele steenhouwersmerken op de zandsteenblokken. Het rechter deel is van later datum ca. 1615. In 1907/1908 ingrijpend gerestaureerd door Dr. P.J.H. Cuypers. Verschillende bezienswaardigheden, waaronder karakteristieke raadzaal en unieke wapencollectie.


Altes Rathaus

Spätgotisches Gebäude. Wird zum ersten Mal 1431 erwähnt. Umfasst zwei Teile, getrennt durch eine gerade Fuge. Der linke Gebäudeteil stammt aus 1550 und wurde auf den Fundamenten des Stadtweinhauses errichtet. Auffallend sind die vielen Steinmetzzeichen auf den Sandsteinblöcken. Der rechte Teil wurde in einem späteren Jahrhundert gebaut, nämlich um 1615. Das Gebäude wurde 1907/1908 von PJ.H. Cuypers umfassend restauriert. Mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten, wie einem charakteristischen Ratsaal und einer einzigartigen Waffensammlung.


Old Town Hall

Late gothic building, which was first mentioned in 1431. It consists of two sections, which are divided by a straight joint. The left part dates back to 1550, and was built upon the foundations of the municipal wine storage house. What stands out are the many stonemasons’ marks upon the sandstone blocks. The right section was constructed at a later date in approximately 1615, with major renovations carried out in 1907/1908 by P.J.H. Cuypers. It houses many attractive features, such as a distinctive council chamber and a unique weapon collection.Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over dit monument en de daarin tentoongestelde wapencollectie is te vinden in de historische Canon van de gemeente Zwartewaterland: Het Stadhuis van Hasselt en De Haakbussen van Hasselt.


Toeristisch Informatiepunt

Het Oude Stadhuis is geopend tijdens het toeristisch seizoen van 1 april t/m 1 oktober en is gratis te bezoeken. Meer informatie over openingstijden via de website van TIP Hasselt.