Locatie
Eikenlaan/Gasthuisstraat  l  Hasselt  l  ANWB 1914/06


Patershof

In de Middeleeuwen was De Patershof onderdeel van het Mariaklooster. De grenzen van De Patershof waren: Westzijde: Heerengracht 1-5 en de gang tussen 5 en 6; Noordzijde: Gasthuisstraat; Oostzijde: hoek Eikenlaan tot pad Eikenlaan 5; Zuidzijde: pad Eikenlaan 5, overgaand in gang tussen Heerengracht 5 en 6.
Aan de gracht lagen de woningen van de prior (de geestelijk leider van het klooster) en de woning met achterliggende paardenstallen van de koetsier.  Tot ver in de negentiende eeuw was het gebruikelijk de plek van een huis aan te duiden als  'staande aan de gracht'. De huidige namen van de grachten zijn later ingevoerd.


Patershof

Im Mittelalter war der Patershof Teil des Marienklosters. Die Grenzen des Patershofs waren wie folgt: Westseite: Heerengracht 1-5 und der Durchgang zwischen 5 und 6; Nordseite: Gasthuisstraat; Ostseite: die Ecke Eikenlaan bis zum Weg Eikenlaan 5; Südseite: Weg Eikenlaan 5, geht in den Durchgang zwischen Heerengracht 5 und 6 über.
An der Gracht befanden sich die Häuser des Priors (dem geistlichen Vorsteher des Klosters) und die Wohnung des Kutschers mit den dahinter gelegenen Pferdeställen. Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war es üblich, die Lage des Hauses als „stehend an der Gracht" zu bezeichnen. Die heutigen Namen der Grachten wurden später eingeführt.

 


Patershof

In the Middle Ages, the Patershof (Friars’ garden) was part of the Mariaklooster (Mary's Cloister). The boundaries of the Patershof were: West side: 1-5 Heerengracht and the alleyway between numbers 5 & 6; North side: Gasthuisstraat; East side: the corner of Eikenlaan up to the path at 5 Eikenlaan; South side: the path at 5 Eikenlaan, merging into the alleyway between 5 & 6 Heerengracht.
The houses of the prior (the spiritual leader of the cloister) and the coachman’s house, with stables at the rear, were located along the canal. It was customary well into the 19th century to refer to the location of the house as 'standing on the canal'. The current names of the canals were only introduced more recently.