Locatie
De Spaerpot  l  Ridderstraat 11  l  Hasselt  l  ANWB 1914/17


De Spaerpot

Sinds 1486 was dit gebouw in het bezit van de familie Cotgen. In het verleden stonden aan de rechterzijde van de straat aan de waterkant geen huizen omdat de stadsmuur daar stond, met uitzondering van de huizen aan weerszijde van de Vispoort. De huizen links van deze woning zijn over de restanten van de stadsmuur gebouwd. Daardoor zijn ze verzakt.


De Spaerpot (Die Spardose)

Seit 1486 befindet sich dieses Gebäude im Besitz der Familie Cotgen. In der Vergangenheit standen auf der rechten Straßenseite am Wasser keine Häuser, da hier die Stadtmauer verlief, mit Ausnahme der Häuser auf beiden Seiten des Tores Vispoort. Die Häuser links von diesem Haus wurden auf den Resten der Stadtmauer errichtet. Dadurch sind sie abgesackt.


De Spaerpot (The Savings Jar)

This building was owned by the Cotgen family from 1486 onwards. At one time there were no houses on the right side of the street, next to the water, because this is where the town’s defensive wall stood. The only exception were the houses on each side of the Vispoort (Fish gate). The houses to the left of this building were built over the remnants of the town wall. This is why they have since subsided.