Locatie
Van Stolkspark  l  Hasselt  l  ANWB 1914/23


Van Stolkspark

Dit park ligt op het terrein van het voormalige bastion Het Holten Wambuis. Een wambuis werd vroeger gedragen als bovenkleding voor mannen. Nadat Hasselt in 1813 als vestingstad was opgeheven, werden de vestingwerken stukje bij beetje afgebroken tot 1830. De grond binnen de stadswal werd verkocht of verpacht aan burgers van Hasselt. Er werden tuinen van gemaakt volgens de toen geldende mode. In 1806 werd een publiek voetpad aangelegd over de stadswal die toen al grotendeels afgegraven was. Langs dit pad stonden eiken- en beukenbomen, die nog te herkennen zijn in het park. In 1906 schonk de toenmalige burgemeester, Jonkheer Otto van Suchtelen van de Haere, een tuin tussen het pad naar de begraafplaats tot halverwege het huidige park. Dit was de eerste uitbreiding van het openbare park voor de bewoners van Hasselt. In 1925 werd het park opnieuw groter. Mevrouw Olga Eveline Van Stolk schonk de laatste particuliere tuin in het bastion aan de gemeente Hasselt en na aanpassingen werd het park op 1 januari 1925 geopend. Vanaf dat moment heette het park het Van Stolkspark.


Van Stolkspark

Dieser Park liegt auf dem Gelände der ehemaligen Bastion Het Holten Wambuis. Ein „Wambuis“ (Wams) trugen Männer früher als Oberbekleidung. Nachdem Hasselt 1813 nicht länger als Festungsstadt diente, wurden die Festungsanlagen bis 1830 schrittweise abgerissen. Das Land innerhalb der Stadtmauern verkaufte oder verpachtete die Stadt an Hasselter Bürger. Die Gärten wurden nach der damaligen Mode gestaltet. Auf der Stadtmauer, die bis dahin bereits weitgehend abgetragen worden war, entstand 1806 ein öffentlicher Fußweg. Entlang dieses Weges wuchsen Eichen und Buchen, die im Park noch heute zu erkennen sind. 1906 schenkte der damalige Bürgermeister, Jonkheer Otto van Suchtelen van de Haere, einen Garten zwischen dem Weg zum Friedhof bis zur Hälfte des heutigen Parks. Dies war die erste Erweiterung des öffentlichen Parks für die Einwohner von Hasselt. Im Jahr 1925 wurde der Park wiederum vergrößert. Frau Olga Eveline Van Stolk schenkte der Stadt Hasselt den letzten privaten Garten in der Bastion und nach Änderungen wurde der Park am 1. Januar 1925 eröffnet. Ab diesem Zeitpunkt hieß der Park Van Stolkspark.


Van Stolkspark

This park lies where the defensive bastion called Het Holten Wambuis (the Wooden Gambeson) once stood. A gambeson was a padded jacket once worn by men as protective clothing. When Hasselt ceased to be a fortress town in 1813, its fortifications were then demolished bit by bit up to 1830. The land inside the town’s fortified wall was sold or leased to people from Hasselt itself. The patches of land were turned into gardens that reflected the popular trends of the era. In 1806, a public footpath was laid across the remnants of the town wall, much of which had already been excavated by then. This path was lined by oak and beech trees. These trees are still a feature of the park. In 1906, the then mayor, Jonkheer Otto van Suchtelen van de Haere, donated a garden that lay between the path to the cemetery up to the middle of the current park. This was the first enlargement of this public park for the people of Hasselt. The park grew larger still in 1925 after Mrs Olga Eveline Van Stolk donated the last remaining private garden on the site of the old bastion to the municipality of Hasselt. Following some changes, the park was opened as the Van Stolkspark on 1 January 1925.