Locatie
Eiland 14  l  Hasselt  l  ANWB 1914/04


De Verwonderinghe

Eind 1300 woonde hier Albert Mulert, de stamvader van de Mulert familie in Hasselt. Het huis van de Mulerts heette De Verwonderinghe. Volgens archiefgegevens zou De Verwonderinghe verbonden zijn met de middeleeuwse bedevaartplaats De Heilige Stede. De Mulerts vertrokken uit Hasselt aan het eind van de zeventiende eeuw.


De Verwonderinghe

Ende 1300 wohnte hier Albert Mulert, der Stammvater der Mulert-Familie in Hasselt. Das Haus der Mulerts hieß De Verwonderinghe. Laut Archivdaten ist De Verwonderinghe mit dem mittelalterlichen Wallfahrtsort De Heilige Stede verbunden. Die Mulerts verließen den Ort Hasselt am Ende des siebzehnten Jahrhunderts.


De Verwonderinghe

This is where Albert Mulert, the founding father of the Mulert family in Hasselt, lived at the end of 1300. The Mulerts' house was called De Verwonderinghe (the miracle/miracles). Archive records indicate that the name is connected with the medieval place of pilgrimage called De Heilige Stede (the holy town or place). The Mulerts left Hasselt at the end of the 17th century.