Zeven Huisjes

De oorspronkelijke zeven huisjes werden, waarschijnlijk in 1611, aan de voormalige gasthuiszaal vast gebouwd als provenierswoningen. De huisjes waren aanvankelijk in eigendom van het gasthuis en het beheer viel onder het weeshuis. Bij de restauratie van 1980 werden de zeven huisjes samengevoegd tot twee woningen.


Die sieben Häuschen

Die ursprünglich sieben Häuschen wurden wahrscheinlich im Jahr 1611 an dem ehemaligen Spital als Stiftswohnungen angebaut. Die Häuser gehörten anfänglich dem Spital und wurden vom Waisenhaus verwaltet. Bei der Restaurierung im Jahr 1980 wurden die sieben Häuschen zu zwei Häusern zusammengefügt.


Zeven Huisjes (The Seven Houses)

The original seven houses were built onto the former cloister hall as accommodation for beadsmen, probably in 1611. The dwellings were initially owned by the cloister, and were managed by the almshouse. During the restoration in 1980, the seven houses were converted into two residences.