Armen- en Weeshuis

Het Armen- en Weeshuis dateert uit 1763. Het is in opdracht van de Hervormde Gemeente gebouwd. In 1986 is het volledig herbouwd. Het gebouw wordt nu gebruikt als kerkelijk centrum.


Armen- und Waisenhaus

Das Armen- und Waisenhaus stammt aus dem Jahr 1763. Es wurde im Auftrag der Reformierten Kirche errichtet. Im Jahr 1986 wurde das Gebäude komplett neu aufgebaut. Es wird jetzt als Kirchenzentrum genutzt.


Orphanage and poorhouse

The Armen- en Weeshuis dates back to 1763. It was commissioned by the Hervormde Gemeente (Reformed community). In 1986, it underwent an extensive renovation. The building is currently being used as a religious community centre.