Herdenkingsmonument Herman Buisman

Deze houten bank en natuurstenen zuil werden in december 1941 onthuld ter herinnering aan Herman Buisman (1870-1941), directeur van de bekende gelijknamige koffiestroopfabriek in Zwartsluis. Het monument is ontworpen door de architect Frits Johan Gouwetor, die ook de Buismanfabriek en de directeursvilla van Herman Buisman in Zwartsluis heeft gebouwd. De Amsterdamse beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen heeft het monument gemaakt. Hij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geëxecuteerd omdat hij in het verzet zat. De bank en zuil zijn een gemeentelijk monument.


Gedenkstätte für Herman Buisman

Diese Holzbank und Natursteinsäule wurden im Dezember 1941 zum Gedenken an Herman Buisman (1870-1941), den Direktor der berühmten gleichnamigen Kaffeesirupfabrik in Zwartsluis enthüllt. Das Denkmal hat der Architekt Frits Johan Gouwetor entworfen, der auch die Buisman-Fabrik und die Direktorenvilla von Herman Buisman in Zwartsluis gebaut hat. Der Amsterdamer Bildhauer Gerrit Jan van der Veen hat das Denkmal erschaffen. Er wurde im Zweiten Weltkrieg als Widerstandskämpfer hingerichtet. Die Bank und die Säule stehen unter Denkmalschutz.


Commemorative monument for Herman Buisman

This wooden bench and natural stone column were unveiled in December 1941 in remembrance of Herman Buisman (1870-1941), the director of the well-known coffee syrup factory of the same name in Zwartsluis. The monument was designed by the architect Frits Johan Gouwetor, who also constructed the Buisman factory and the director’s villa of Herman Buisman in Zwartsluis. The Amsterdam sculptor Gerrit Jan van der Veen created the monument. He was executed during WWII for taking part in the resistance movement. The bench and column are both registered as municipal monuments.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over dit monument in de lokale historische canon: Buisman koffiestroop: een kleine industriële revolutie in Zwartsluis


Meer informatie

Meer informatie over de makers van dit monument: Maker Buismanbank in Zwartsluis was een leider van verzet in WOII (De Stadskoerier 09-05-2018) en Gerestaureerde Buismanbank staat weer bij rotonde Rondweg (De Stadskoerier 05-09-2019)