Doopsgezinde kerk

De Doopgezinde Gemeente bouwde in 1842 dit eenvoudige, rechthoekige zaalkerkje. In het midden van de zeventiende eeuw woonden er al doopsgezinden in Zwartsluis. Na een conflict traden ze uit de gevestigde kerk. Zij namen hun toevlucht in een zogenaamd ‘vluchtkerkje’ aan het Klein Lageland. De Doopsgezinde Gemeente van Zwartsluis bestaat nu niet meer, omdat het aantal leden sterk daalde.


Mennonitische Kirche

Die Mennonitengemeinde baute 1842 diese einfache, rechteckige kleine Saalkirche. Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts lebten Mennoniten in Zwartsluis. Nach einem Konflikt verließen sie die etablierte Kirche. Sie suchten Zuflucht in einer sogenannten „Fluchtkirche“ am Klein Lageland. Die Mennonitengemeinde von Zwartsluis existiert jetzt nicht mehr, weil die Zahl der Mitglieder stark gesunken ist.


Mennonite Church

The Mennonite community built this basic rectangular aisleless church in 1842. There had already been a Mennonite community in Zwartsluis since the mid-17th century. Following a conflict, they separated themselves from the traditional church movement, and sought refuge in a so-called ‘escape church’ located at the Klein Lageland. The Zwartsluis Mennonite community no longer exists today, because the number of its members dwindled significantly over the years.