Hotel Roskam

Tot het eind van de 19de eeuw stroomde de rivier het Zwartewater langs de achtermuur van dit hotel, dat vroeger 'De Stad Groningen' heette. Dit hotel was tevens een halte voor de postkoets. Passagiers konden hier overstappen op schepen die onder andere naar Amsterdam voeren.


Hotel Roskam

Bis Ende des 19. Jahrhunderts floss der Fluss Zwartewater entlang der hinteren Mauer dieses Hotels, das früher „De Stad Groningen“ hieß. Das Hotel war auch ein Zwischenstopp für Postkutschen. Die Passagiere konnten hier auf Schiffe umsteigen, die unter anderem nach Amsterdam fuhren.


Hotel Roskam

Until the end of the 19th century, the river Zwartewater flowed along the rear wall of this hotel, which used to be called 'De Stad Groningen'. This hotel was also a stop for the mail coach. From here, passengers were able to transfer to ships that sailed to Amsterdam for instance.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over transport in Zwartsluis: Vervoermaatschappij de Noord-Westhoek: van trekschuit en stoomtram naar modern busvervoer