Kunst en cultuur

Categorie | Cultuureducatie >> Cultuureducatie in Zwartewaterland

Cultuureducatie

Cultuureducatie is één van de vier speerpunten van het cultuurbeleid van de gemeente Zwartewaterland. Cultuur is jong geleerd. Cultuuronderwijs helpt kinderen zich voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst waarin creativiteit, inventiviteit en kritisch denken steeds belangrijker worden. Dit zijn de basiscompetenties en vaardigheden van de 21ste eeuw, waar we op school al een goede basis voor willen leggen. Voorwaarden daarvoor zijn een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en aandacht voor cultuureducatie bij lokale culturele organisaties en instellingen.

Programma

Ieder schooljaar kunnen de leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in Zwartewaterland een keuze maken uit het cultuureducatieprograma.

Film

Wilt u meer weten? Bekijk het filmpje van Merel van Elzen over het cultuureducatieprogramma in Zwartewaterland. De coördinatoren van het programma, Aletta en Richard Jansen, geven een korte toelichting op hun werkzaamheden en doelstellingen.

Link film Cultureducatie